FTX và các chi nhánh phản đối việc gia hạn các cuộc đàm phán dàn xếp Genesis do tòa án dàn xếp

Jinse Finance đã báo cáo rằng FTX và các chi nhánh của nó đã phản đối việc mở rộng các cuộc đàm phán dàn xếp qua trung gian tòa án đối với công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Genesis. Trong một hồ sơ tòa án gần đây, FTX cho biết mặc dù là chủ nợ lớn của Genesis, nhưng họ không được mời tham gia vào phiên hòa giải do tòa án chỉ định vào tháng 5 liên quan đến Genesis, công ty mẹ Digital Currency Group và chủ nợ GeminiTrustCo. Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản cũng phản đối một đề nghị của GenesisGlobal tìm cách ước tính các yêu cầu bồi thường của những người mắc nợ FTX ở mức 0,00 đô la, tuyên bố rằng họ là chủ nợ lớn nhất trong thủ tục phá sản Genesis, với các yêu cầu bồi thường trị giá tới 3,9 tỷ đô la. 

Mặt khác, Genesis tin rằng việc hủy bỏ các yêu cầu bồi thường của FTX là rất quan trọng để tránh sự chậm trễ quá mức về thời gian và số lượng phân phối cho chủ nợ, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm xác nhận về kế hoạch Chương 11. Việc nộp đơn của FTX làm tăng thêm sự phản đối của hàng chục chủ nợ Genesis cá nhân khác đối với việc hòa giải mở rộng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights