Taliban trấn áp các nhà giao dịch tiền điện tử ở Afghanistan

Kể từ khi kiểm soát Afghanistan thì Taliban thực hiện các cuộc trấn áp những nhà đầu tư tiền điện tử, trong đó 13 người đã bị bắt giữ và hơn 20 doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử đã bị đóng cửa. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights