Core Scientific tăng công suất máy chủ ASIC thêm 75 MW

Công ty mining Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 50 triệu đô hàng năm khi các máy chủ ASIC hoạt động đầy đủ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr