Cố vấn cấp cao của Pantera Capital trở thành thành viên của CFTC

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo bổ nhiệm Joseph Cisewski trở thành giám đốc nhân sự và cố vấn cấp cao của CFTC.

Joseph Cisewski hiện đang là cố vấn cấp cao của Pantera Capital và từng làm việc tại SEC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr