Giám đốc tiếp thị của Aleo: ZK chứng minh tiềm năng định hình lại toàn bộ Internet

Giám đốc tiếp thị của Aleo, Brennen Schlueter, nói rằng mặc dù bằng chứng ZK đã trở thành một giải pháp phổ biến để cung cấp khả năng mở rộng được cải thiện cho các chuỗi khối thông qua ZKrollups, nhưng chúng có khả năng định hình lại toàn bộ Internet. Bằng chứng ZK cho phép chuyển thông tin giữa hai bên, trong đó người khởi tạo chỉ cần tiết lộ thông tin liên quan cho người nhận. Ví dụ: chứng minh rằng ai đó đủ tuổi vào quán bar mà không tiết lộ tuổi hoặc danh tính thực của họ cho an ninh. Internet hiện đại không được xây dựng để ưu tiên quyền riêng tư của người dùng. Khi dữ liệu cần đổi chủ, khi dữ liệu cần được lưu trữ, chúng tôi luôn có lỗ hổng và bằng chứng ZK không chỉ giải quyết vấn đề về quyền riêng tư của Web3 mà còn là vấn đề về quyền riêng tư của toàn bộ Internet.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr