Đại học Stanford trả lại số tiền quyên góp FTX trị giá hơn 5,5 triệu đô la

 Đại học Stanford bị phát hiện có vướng mắc với quỹ FTX sau khi những người mắc nợ FTX kiện cha mẹ của Sam-Bankman-Fried. Đại học Stanford đã nhận được hơn 5,5 triệu USD tiền quyên góp từ Tập đoàn FTX, mà họ cho biết là do cha của SBF, giáo sư Stanford Joe Bankman, trực tiếp tặng cho trường. Trong một tuyên bố với Blockworks, một phát ngôn viên của Stanford đã thừa nhận các khoản đóng góp và hứa sẽ trả lại tiền cho các con nợ. Người phát ngôn cho biết: “Những món quà mà Đại học Stanford đã nhận được từ FTX Foundation và các công ty liên quan đến FTX chủ yếu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phòng ngừa liên quan đến dịch bệnh. Chúng tôi đã thảo luận với luật sư của những người mắc nợ FTX để trả lại những món quà này và chúng tôi sẽ hoàn toàn Số tiền sẽ được hoàn trả.”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights