JPMorgan cắt giảm ước tính chi phí sản xuất Bitcoin từ 21.000 USD xuống còn 18.000 USD

JPMorgan Chase đã hạ ước tính chi phí sản xuất Bitcoin sau khi sửa đổi phương pháp Chỉ số tiêu thụ điện Bitcoin của Cambridge gần đây. Các nhà phân tích của JPMorgan do Nikolaos Panigirtzoglou dẫn đầu đã viết trong một báo cáo: “Với phương pháp mới, chi phí sản xuất Bitcoin hiện tại giảm xuống khoảng 18.000 USD, so với 21.000 USD theo phương pháp cũ”. Do đó, các nhà phân tích lưu ý rằng những thay đổi về giá điện hiện nay ít ảnh hưởng hơn đến chi phí khai thác bitcoin. JPMorgan nhắc lại rằng sự kiện giảm một nửa có thể là một bài kiểm tra căng thẳng đối với các công ty khai thác Bitcoin, đặc biệt là do chi phí sản xuất Bitcoin có độ nhạy cao đối với chi phí điện. Theo dữ liệu của CoinGecko, giá thị trường hiện tại của Bitcoin là khoảng 25.800 USD.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights