Sui mainnet đã được nâng cấp lên phiên bản V1.1.0

SuiNetwork đã chính thức thông báo rằng mạng chính của Sui đã được nâng cấp lên phiên bản V1.1.0 và hàm băm nhánh của mạng chính là: 4c9993fa095db8fa2a4791d8ad40d956ef3f6b9e. Bản nâng cấp này thêm phương thức sui_getProtocolConfig để trả về cấu hình giao thức. Nếu một phiên bản giao thức hợp lệ được chỉ định trong yêu cầu, cấu hình giao thức cho phiên bản đó sẽ được trả về, nếu không, cấu hình giao thức cao nhất mà nút đã đồng bộ hóa sẽ được trả về. Đồng thời, bản nâng cấp này cũng bao gồm bản nâng cấp phiên bản V10 của giao thức nút, sẽ có hiệu lực trong lần điều chỉnh tiếp theo sau khi nâng cấp nút xác minh 2f10.5f.Các nhà khai thác và nhà phát triển đang chạy fullnode cần nâng cấp càng sớm càng tốt.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr