Founder Solana: So với public chain mới, Solana vẫn có nhiều lợi thế hơn

Vào ngày 4 tháng 5, người sáng lập Solana, Anatoly Yakovenko, nói rằng trong một môi trường cạnh tranh ngày càng tăng, ông không lo lắng về triển vọng của chuỗi khối Solana. Đối mặt với áp lực trong tương lai từ các mạng blockchain mới nổi như Scroll, Base và Linea, Yakovenko vẫn tin tưởng vào công nghệ của Solana

AnatolyYakovenko cho biết: Không ai trong số họ nhanh bằng Solana, họ không có hiệu suất xử lý giao dịch mạnh như Solana và họ không chạy nhiều nút như Solana. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn đang tiến xa về mặt công nghệ và có thể thấy rằng các dự án như Helium đã chuyển từ mạng riêng của họ sang Solana và Render cũng đã bỏ phiếu để chuyển sang Solana. 

Ngoài ra, về tác động của sự cố FTX đối với Solana, Yakovenko tin rằng người sáng lập FTX, SBF, thực sự là một người ủng hộ trung thành của Solana và đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhiều ứng dụng trên Solana thông qua việc niêm yết và đầu tư Token. FTX là chưa từng có, nhưng có rất ít lý do để phá vỡ hệ sinh thái Solana. Anatoly Yakovenko cho biết: Vẫn còn rất nhiều nhà phát triển không liên quan gì đến FTX tham gia xây dựng Solana. hai ngày sau sự cố FTX. vài tháng sau.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr