ElonMusk: Lạm phát tại Mỹ đã đạt đến đỉnh điểm

Elon Musk tỏ ra lạc quan về tương lai của nền kinh tế Mỹ khi cho rằng lạm phát đã đạt đến đỉnh điểm và FED sẽ sớm điều chỉnh.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr