Patrick Hansen: Tương lai của stablecoin bằng đồng euro rất tươi sáng

Giám đốc chiến lược và chính sách của Circle EU, Patrick Hansen, cho biết tại EthCC ở Paris rằng tương lai của stablecoin bằng đồng euro là rất tươi sáng. Đồng đô la Mỹ có thể giữ được lợi thế của người đầu tiên, nhưng đồng euro stablecoin sẽ chứng kiến ​​ngày càng nhiều trường hợp sử dụng trong thế giới thực xuất hiện, cho phép nó vượt qua thị phần ít ỏi hiện tại. Các mã thông báo bằng đồng Euro hiện chiếm 0,3% thị trường stablecoin, trị giá 300 triệu đô la tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời, đồng euro chiếm 20% trong hệ thống tiền tệ truyền thống. Ngoài ra, Hansen đã nói về thị trường vốn tiền điện tử tổng thể, hiện đang chuyển từ đầu cơ sang thực tế. Bằng chứng là việc sử dụng ngày càng nhiều stablecoin trong chuyển tiền, giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và các tình huống khác, người dùng sẽ muốn sử dụng stablecoin nội tệ cho các mục đích này. Việc kết hợp các stablecoin bằng đồng euro vào các hệ thống thanh toán hiện có của châu Âu cũng sẽ thúc đẩy việc sử dụng chúng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr