EigenLayer TVL đạt 19 tỷ USD, đạt mức cao mới

Dữ liệu DefiLlama cho thấy thỏa thuận reStake Ethereum EigenLayer TVL trị giá gần 19 tỷ đô la Mỹ, hiện ở mức 18,948 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr