DWF Labs : Sẽ đầu tư nhiều meme coin và dự án thứ ba sau LADYS và FLOKI đang được tiến hành

Đồng sáng lập DWF Labs Andrei Grachev đã đăng trên nền tảng X: “Theo kế hoạch của chúng tôi, nhiều quỹ hơn sẽ được đầu tư vào dự án Meme coin: #1 LADYS: Đã hoàn thành đầu tư; #2 FLOKI: Đã hoàn thành đầu tư; #3 : Đang tiến hành; #4, 5: Đang trong quá trình đàm phán.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr