Boring Company hỗ trợ thanh toán bằng Dogecoin

Boring Company, công ty xây dựng cơ sở hạ tầng và đường hầm tại Mỹ do Elon Musk thành lập, cho phép thanh toán di chuyển bằng Dogecoin trên tuyến Las Vegas.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr