Rune Bridge của SatoshiVM Sẽ Ra Mắt Trên Testnet Và Mạng Chính Alpha

SatoshiVM, giải pháp Bitcoin Layer 2 ZK Rollup, đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt Rune Bridge trên mạng thử nghiệm vào tuần tới và sau đó sẽ ra mắt trên mạng chính Alpha. Rune Bridge là một cầu nối cho phép người dùng chuyển đổi tài sản giữa mạng Bitcoin và Rune.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr