Huobi HTX Hỗ trợ Hợp tác xã DAO Thực hiện Airdrop Thứ Hai cho Người Nắm giữ TRX và USDT trên Chuỗi

Theo thông báo từ Huobi HTX, họ sẽ thực hiện đợt chụp nhanh thứ hai đối với tài sản TRX, USDT và WSTUSDT của người dùng có vị thế nắm giữ trong tài khoản giao ngay vào lúc 12:00:00 ngày 30 tháng 4 (GMT+8). Sau khi quá trình chụp nhanh kết thúc, $HTX sẽ được phân phối theo quy tắc đã định sẵn.

Đây là đợt hỗ trợ thứ hai của Huobi HTX cho đợt airdrop Hợp tác xã DAO dành cho người nắm giữ TRX và USDT trên chuỗi. Các đợt chụp nhanh tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 12:00:00 (GMT+8) vào ngày 30 tháng mỗi tháng từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 8 năm 2024.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr