Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2023 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7

Theo ForesightNews, Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2023 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 với chủ đề “Thế giới kết nối thông minh tạo ra tương lai”, tập trung vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo nói chung. Dự kiến ​​sẽ có hơn 1.400 những người nổi tiếng trong và ngoài nước sẽ tham dự, bao gồm các nhà khoa học hàng đầu thế giới, doanh nhân, quan chức chính phủ, chuyên gia và học giả, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, nhóm khởi nghiệp, v.v. sẽ tham gia cuộc họp và sẽ tập trung vào mười chủ đề như mô hình lớn , AIforScience, tác nhân thông minh nói chung, sức mạnh tính toán, siêu dữ liệu và tài năng. Hội nghị sẽ lấy Trung tâm Triển lãm Thế giới làm địa điểm chính và thành lập các địa điểm chi nhánh ở Zhangjiang và Xuhui, đồng thời liên kết với Minhang, Putuo và những nơi khác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights