Beosin: hợp đồng ETH của civfund bị tấn công và mất 180.000 USD

Theo sự giám sát của Beosin, hợp đồng ETH của civfund đã bị tấn công, dẫn đến khoản lỗ 180.000 đô la. Hợp đồng nạn nhân 0x7CAEC5E4a3906d0919895d113F7Ed9b3a0cbf826 không phải là mã nguồn mở. Kẻ tấn công gọi uniswapV3MintCallback để chuyển tiền đã được người dùng khác chấp thuận. Vui lòng thu hồi sự chấp thuận cho hợp đồng bị tấn công càng sớm càng tốt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr