IMF: Lệnh cấm tiền điện tử có thể không hiệu quả trong thời gian dài

Vào ngày 23 tháng 6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã viết rằng rủi ro của tài sản mã hóa khác nhau giữa các quốc gia. Các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), nếu được thiết kế phù hợp, có thể giảm chi phí chuyển tiền và cải thiện tài chính toàn diện. Ngoài ra, việc áp dụng tiền điện tử đặt ra nhiều thách thức và rủi ro, đặc biệt là đối với các quốc gia Mỹ Latinh và Caribê với sự bất ổn về kinh tế vĩ mô, uy tín thể chế thấp, dòng vốn cao, tham nhũng và các khu vực phi chính thức. Mặc dù một số quốc gia đã cấm hoàn toàn tài sản tiền điện tử, nhưng phương pháp này có thể không hiệu quả về lâu dài. Thay vào đó, các khu vực này nên tập trung vào việc giải quyết các yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiền điện tử, bao gồm nhu cầu thanh toán kỹ thuật số và thúc đẩy tính minh bạch bằng cách ghi lại các giao dịch tài sản tiền điện tử trong thống kê quốc gia.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr