Các nhà giao dịch Kho bạc Hoa Kỳ nhìn thấy cơ hội tăng lên của Fed trong tháng 6

Jinse Finance báo cáo rằng khi dữ liệu kinh tế đan xen tiếp tục gia tăng sự không chắc chắn, thị trường lãi suất Mỹ hiện đang gợi ý rằng khả năng tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 của Fed dường như cao hơn một đợt chính sách tiền tệ mới thắt chặt. Dữ liệu hoán đổi cho thấy có khoảng 1/3 khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6, nhưng nhiều khả năng sẽ không có hành động nào. Dữ liệu cho thấy khoảng 4/5 khả năng lãi suất sẽ tăng vào tháng 7 và 1/5 khả năng chu kỳ thắt chặt hiện đã hoàn toàn kết thúc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights