Giá sàn của dự án NFT Wonder Pals đã giảm xuống dưới 0,12 ETH, giảm hơn 50% trong một ngày

Vào ngày 29 tháng 4, theo dữ liệu thị trường Blur, giá sàn của dự án NFT WonderPals đã giảm xuống dưới 0,12 ETH, mức giảm hơn 50% trong một ngày. Khối lượng giao dịch của WonderPals đã vượt quá 800ETH ngày hôm nay và một địa chỉ tài khoản lớn nhất định của WonderPals (0x20…09BC) đã được giao dịch hàng nghìn lần trong khoảng thời gian này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr