Tin nóng ⇢

Dự luật đảng Cộng hòa tại Hạ viện: Mục tiêu sa thải Chủ tịch SEC và thay đổi cải cách

Một nhóm các Đại biểu Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã giới thiệu “SEC Stabilization Act”, tạm dịch: Dự luật ổn định SEC, nhằm tái cơ cấu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và sa thải Chủ tịch Gary Gensler khỏi vị trí hiện tại.

Theo dự luật, mục tiêu chính là thêm một ủy viên vào Ủy ban, trên vai trò Giám đốc điều hành để giám sát hoạt động hàng ngày của SEC. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý của Ủy ban. Dự luật cũng đề ra quy định rằng không có một đảng chính trị nào sẽ nắm giữ hơn ba ghế ủy viên cùng một lúc. Điều này giúp đảm bảo sự đa dạng và tránh sự thiên vị trong quyết định của ủy ban.

Chủ tịch SEC Gary Gensler đang bị “ghét bỏ” tại Hoa Kỳ.

Những lý do cho việc giới thiệu dự luật này bao gồm sự chỉ trích về cách tiếp cận của SEC đối với việc quy định tiền điện tử. Chủ tịch Gensler đã đề xuất hầu hết các loại tiền điện tử đăng ký với SEC, gây ra tranh cãi với những người ủng hộ các loại tiền điện tử độc lập và không bị quy định nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, việc giới thiệu dự luật trên cũng phản ánh sự phản đối về sự kiểm soát quá mức của SEC và nhấn mạnh cần thực hiện các cải cách để tạo điều kiện cho một thị trường tài chính công bằng và phát triển.

Dự luật đang trở thành một chủ đề tranh luận về chính sách tài chính và quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Đối tượng là tái cơ cấu SEC và đảm bảo rằng cơ quan này hoạt động một cách công bằng, minh bạch và đáp ứng được các yêu cầu của thị trường ngày nay.

Tuy nhiên, để thông qua dự luật vẫn đòi hỏi sự thảo luận và thống nhất từ các đại biểu trong Hạ viện. Sự phản ứng và tranh cãi từ cả hai bên đều là một phần trong quá trình quyết định cuối cùng về việc thực hiện các cải cách này và tác động của chúng đối với thị trường tài chính nước này.

Có thể bạn quan tâm