Tin nóng ⇢

SEC yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Binance.US

Ngày 6/6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn yêu cầu tòa án quận Columbia tại Washington, D.C đóng băng tài sản của Binance.US, chi nhánh tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Hành động này đến sau khi SEC kiện Binance.US về vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ một ngày trước đó.

Lệnh cấm được đệ đơn nhằm ngăn chặn việc tiêu hao hoặc chuyển nhượng tài sản, duy trì tình trạng hiện tại và tạo điều kiện cho việc trao đổi khoản bồi thường, lãi trước khi giải quyết và tiền phạt dân sự.

Theo yêu cầu của SEC, tất cả các khoản tiền của khách hàng phải nằm trong sự kiểm soát duy nhất của BAM Trading trong vòng năm ngày sau khi tòa án phê chuẩn. Đồng thời, Binance.US và CEO Changpeng “CZ” Zhao sẽ bị cấm thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của khách hàng tại Hoa Kỳ.

Binance.US cũng được yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản tiền điện tử sang một ví tiền điện tử khác, sử dụng các khóa riêng tư và quản trị mới. Điều này áp đặt yêu cầu phê chuẩn cho bất kỳ giao dịch nào vượt quá 100.000 USD.

Trong phản hồi trên Twitter, Binance.US khẳng định rằng lệnh cấm tạm thời là không cần thiết và chỉ ảnh hưởng đến Binance.US mà không liên quan đến Binance tại các quốc gia khác.

Cộng đồng người dùng đã đặt ra câu hỏi về an toàn của tài sản. Tuy nhiên, cho đến nay, không có thông tin về việc tài sản của người dùng bị ảnh hưởng. Sự đảm bảo an toàn tài sản của cộng đồng là một vấn đề quan trọng và chúng ta cần theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm