Dữ liệu: Hệ sinh thái Bitcoin Dịch vụ AVS Pell Network TVL vượt quá 130 triệu USD

TVL của dịch vụ AVS sinh thái Bitcoin Pell Network đã vượt quá 130 triệu đô la Mỹ. Được biết, Pell Network là dự án Đặt lại đầu tiên trên Chuỗi BNB và TVL của nó đã vượt quá 3 triệu đô la Mỹ ra mắt. Ngoài ra, Pell Network đã triển khai giai đoạn đầu tiên của các hoạt động thưởng điểm và người dùng có thể nhận được phần thưởng điểm bằng cách đặt cược tài sản BTC LSD thông qua dApp của nó. Bạn cũng có thể kiếm thêm điểm Pell bằng cách tham gia các hoạt động như Bitlayer Mining Gala và Particle Network Launchpad.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr