Dữ liệu: Giá trị vốn hóa thị trường của NOT vượt TAO, đứng thứ 50, giá trị vốn hóa thị trường hơn 2,65 tỷ USD.

Theo dữ liệu của coingecko, giá trị vốn hóa thị trường NOT, token Notcoin, trò chơi nhấn sinh thái TON , đã vượt quá 2,65 tỷ USD, vượt qua TAO ( giá trị vốn hóa thị trường khoảng 2,63 tỷ USD), đứng thứ 50 trong bảng xếp hạng giá trị vốn hóa thị trường crypto . NOT đã tăng 23,8% trong 24 giờ và hiện được niêm yết ở mức 0,02612 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr