Merlin Chain Hợp Tác Với Các Ông Lớn Đầu Ngành Để Ra Mắt Vườn ươm Bitcoin Rune

Merlin Chain, một mạng lưới Bitcoin lớp 2, vừa thông báo hợp tác với các đối tác lớn trong ngành như OKX Ventures, Franklin Templeton và OnePiece Labs để ra mắt Vườn ươm Bitcoin Runes. Sáng kiến này nhằm mục đích hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các dự án Runes sáng tạo, góp phần mở rộng hệ sinh thái Rune. Vườn ươm sẽ cung cấp nguồn vốn đầu tư lên tới 2 triệu USD cho mỗi dự án được chọn, đồng thời hỗ trợ token MERL (trị giá khoảng 50.000 USD), định hướng phát triển, kết nối mạng lưới và các nguồn lực cần thiết khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr