Bithumb: Proton sẽ được đổi tên thành Mạng XPR

Bithumb đã thông báo rằng Proton sẽ được đổi tên thành XPR Network token là XPR. Được biết, thời gian thay đổi dự kiến ​​là 14:00 ngày 13 tháng 6 năm 2024 (Thứ Năm). Tổng hợp đồng/khối lượng phát hành không thay đổi do đổi tên, các dịch vụ giao dịch, gửi và rút tiền có thể được sử dụng bình thường.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr