Binance đã hoàn thành tích hợp HFT trên mạng Arbitrum One và W trên mạng Ethereum

Binance hiện đã hoàn thành tích hợp Hashflow(HFT) trên mạng Arbitrum One và Wormhole (W) trên mạng Ethereum (ERC20). Việc kinh doanh nạp tiền và rút tiền của token HFT và W đã được mở lần lượt trên mạng Arbitrum One và Ethereum (ERC20).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr