Sam Bankman-Fried muốn hỗ trợ người dùng Voyager rút tiền sớm

CEO FTX Sam Bankman-Fried phản hồi lại những tuyên bố trước đây rằng đề xuất của công ty ông về việc cứu trợ khách hàng của công ty Voyager sẽ đẩy nhanh hơn. Bởi càng kéo dài lâu thì người dùng càng thiệt thòi và cơ hội nhận lại tiền càng thấp.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr