Dự án Bitcoin L2 BEVM ra mắt kế hoạch khích lệ dự án hệ sinh thái trị giá 60 triệu USD BVB

Dự án Bitcoin L2 BEVM đã công bố ra mắt chương trình khích lệ dự án hệ sinh thái BEVM Visionary Builders (BVB), sẽ phân bổ tài sản trị giá 60 triệu USD để khích lệ các dự án hệ sinh thái và người dùng tham gia chương trình BVB. Chương trình này dành cho các dự án thuộc 17 lĩnh vực khác nhau, bao gồm DEX, Vay mượn, Stablecoin, phái sinh, Launchpad, giao thức Stake , v.v. Kế hoạch BVB sẽ giới thiệu cơ chế bỏ phiếu cộng đồng Chuỗi chuỗi, cho phép đội ngũ dự án triệu tập các thành viên cộng đồng bỏ phiếu cho dự án của họ. Người dùng tham gia bỏ phiếu trực Chuỗi sẽ không chỉ nhận được airdrop Ordinals RUNES mà còn cả airdrop token BEVM.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr