Dự án thứ 55 của Binance Launchpool đã được gửi hơn 18,21 triệu BNB và 2,12 tỷ FDUSD

Vào ngày 7 tháng 6, theo dữ liệu chính thức , Binance Launchpool thứ 55 io.net (IO) đã thu hút người dùng gửi hơn 18,21 triệu BNB và 2,12 tỷ FDUSD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr