Tin nóng ⇢

Điểm danh những diễn biến quan trọng trưa ngày 8/5

Từ khóa: Bitcoin, Layer2, Binance, Nomba

1. Thu nhập từ phí của các khối Bitcoin 78700 và 78702 vượt quá phần thưởng khối

2. Tổng lượng Ethereum bị khóa của Layer2 giảm xuống còn 9 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,53% vào ngày 7;

3. Trong 24 giờ qua, thu nhập từ phí chuỗi BTC đã vượt quá 5 triệu đô la Mỹ;

4. Nomba đã hoàn thành vòng tài trợ Pre-B trị giá 30 triệu đô la Mỹ do Base10Partners dẫn đầu;

5. Binance một lần nữa đình chỉ Rút BTC, Do một số lượng lớn giao dịch chưa được xử lý;

6. Dữ liệu: Trong 48 giờ qua, 14 BAYC đã được bán dưới giá sàn và tất cả 672 ETH thu được đã được mua thành PEPE;

7. Binance: Do phí mạng BTC vượt quá mong đợi, một số lượng lớn giao dịch rút tiền vẫn chưa hoàn thành

8. Tổng giá trị thị trường của mã thông báo BRC-20 vượt quá 500 triệu đô la

9. Dữ liệu: dYdX trị giá khoảng 15,45 triệu đô la và APT trị giá 42,12 triệu đô la sẽ được mở khóa trong tuần này.

Có thể bạn quan tâm