Đề xuất mới từ cộng đồng Aave đề xuất hợp tác với Centrifuge Prime đầu tư vào RWA

Theo trang web quản trị cộng đồng Aave, một đề xuất mới đề xuất hợp tác với Centrifuge Prime để đầu tư vào RWA. Đề xuất này cho phép Centrifuge đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ của AaveDAO, thiết lập cơ cấu pháp lý để hỗ trợ đầu tư RWA và phát triển Quy trình quản lý và quản lý dành riêng cho RWA. Thông qua Prime, Aave Vault sẽ phân bổ 1 triệu USDC cho AnemoyLTF, một quỹ tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn trên Máy ly tâm. Đề xuất này giảm thiểu chi phí trả trước và thu hồi hoàn toàn khoản đầu tư ban đầu trong vòng 6-12 tháng, trong đó Aave bắt đầu kiếm được doanh thu trong vòng 3 tháng đầu tiên. Nó không khóa vốn dài hạn và trao cho DAO toàn quyền kiểm soát việc phân bổ ngân quỹ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights