Tập đoàn Lazarus (Triều Tiên) bị cáo buộc nhắm vào deBridge

Đồng sáng lập DeBridge, Alex Smirnov cáo buộc tập đoàn Lazarus được Triều Tiên hỗ trợ đang cố gắng tấn công các giao thức chuỗi chéo, đồng thời cảnh báo rằng cuộc tấn công của nhóm này có thể nhắm mục tiêu rộng rãi đến các nhóm Web3.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr