Cảnh báo bảo mật: ScopeProtocol và 0xScopescan chưa phát hành bất kỳ token nào

Scopescan đã đưa ra một cảnh báo trên tweet rằng những kẻ lừa đảo sử dụng tên của Scopescan để tung ra các token lừa đảo. ScopeProtocol và 0xScopescan chưa phát hành bất kỳ token nào và hiện không có kế hoạch phát hành token.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights