Nasdaq đình chỉ ra mắt dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số

Theo Golden Ten Data, Nasdaq đã đình chỉ việc ra mắt hoạt động kinh doanh lưu ký tài sản kỹ thuật số do rủi ro về quy định. Nasdaq đã cho biết vào tháng 3 rằng họ có kế hoạch ra mắt dịch vụ lưu ký tiền điện tử vào cuối quý hai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr