Powell: Tiền điện tử đang chứng minh tính bền vững với tư cách là một loại tài sản ở Hoa Kỳ

Tại một phiên điều trần trước quốc hội, Powell nói rằng tiền điện tử đang chứng minh tính bền vững của Hoa Kỳ với tư cách là một loại tài sản. Tuyên bố này là một phần trong báo cáo nửa năm một lần của Powell về chính sách tiền tệ cho Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr