Cựu giám đốc an ninh Twitter cho biết những cáo buộc của Elon Musk về nền tảng là đúng

Cựu giám đốc an ninh Twitter cho rằng cáo buộc của Elon Musk về bảo mật và số lượng tài khoảng BOT trên Twitter là đúng và CEO Agrawal đang cố gắng che đậy điều đó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr