Coin Center chống lại lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào Tornado Cash

Nhóm vận động chính sách tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coin Center cho biết sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt Tornado Cash do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) áp đặt. Coin Center cho rằng OFAC đang vượt quá thẩm quyền theo luật hiện hành.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr