San Luis của Argentina phát hành stablecoin được neo bằng đô la

Tỉnh San Luis ở Argentina đã thông qua luật cho phép phát hành stablecoin được neo bằng đồng đô la Mỹ. Được đặt tên là “Activo Digital San Luis de Ahorro”, token sẽ có sẵn cho tất cả công dân của tỉnh trên 18 tuổi và sẽ được thế chấp 100% bằng tài sản tài chính thanh khoản của tỉnh. Dự luật cho phép tỉnh phát hành stablecoin trị giá tới 2% ngân sách hàng năm. Nó cũng quy định rằng tài sản có thể được chuyển giao giữa các bên, nhưng không chỉ định chuỗi nào sẽ được sử dụng cho các giao dịch. Hiện tại, Tỉnh San Luis là nơi sinh sống của hơn 430.000 người. Việc phát hành stablecoin chỉ là một trong những sáng kiến ​​được mô tả trong dự luật có tiêu đề “Đổi mới tài chính để đầu tư và phát triển kinh tế xã hội”, nhằm thúc đẩy sự phát triển của một số ngành trong tỉnh thông qua công nghệ blockchain, bao gồm tạo ra giá trị và cải thiện thủ tục kiểm toán. Ngoài stablecoin, dự luật cũng cho phép các nghệ sĩ địa phương phát hành NFT để thúc đẩy hòa nhập tài chính và văn hóa.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr