Công ty do Sony hậu thuẫn đóng cửa kinh doanh

Nuri, một ngân hàng neo có trụ sở tại Đức cung cấp các công cụ đầu tư tiền điện tử, đã đóng cửa sau khi không tìm được nguồn đầu tư bên ngoài.

Đơn xin vợ nợ được Nuri đưa ra vào tháng 8 bởi sự suy thoái kinh tế và nhiều biến động trong thị trường tiền điện tử, Kristina Walcker-Mayer, giám đốc điều hành Nuri, cho biết trong tuyên bố ngày 18/10, rằng Nuri đã cố gắng vạch ra các chiến lược tái cấu trúc để có thể tiếp tục hoạt động, nhưng mọi thứ không như mong đợi.

Walcker-Mayer cho biết: “Năm 2022, những thách thức như môi trường kinh tế và chính trị khiến Nuri không thế huy động nguồn vốn mới hoặc tìm người mua lại. Một trong những đối tác kinh doanh chính của chúng tôi mất khả năng thanh toán đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn đáng kể, dẫn đến Nuri phá sản.”

Trước đây, Sony Financial Ventures tham gia vòng đầu tư 45 triệu đô la cho Nuri, cùng với Coparian và Earlybird Venture Capital. Nuri đã gửi yêu cầu khách hàng rút tiền trước ngày 18/12 để công ty có thể bị chấm dứt hoạt động và thanh lý.

Nuri cung cấp cho người dùng khả năng đầu tư vào Bitcoin (BTC)Ethereum (ETH) từ tài khoản ngân hàng của Đức thông qua quan hệ đối tác với công ty dịch vụ SolarisBank.

- Advertisement -

― Advertisement ―

spot_img