Coinbase: SEC không thể nắm quyền kiểm soát tài sản kỹ thuật số

Coinbase đã lập luận trong một hồ sơ tòa án mới rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ không thể “hồi tố” điều chỉnh các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Coinbase thừa nhận rằng không có thông tin mới nào trong vụ kiện, không có “thay đổi đáng kể” nào đối với hoạt động kinh doanh của họ sẽ yêu cầu hành động và không có thay đổi pháp lý nào. Coinbase cho biết, “Sự thay đổi duy nhất là vị trí của SEC liên quan đến quyền hạn của nó.” Để bác bỏ vụ kiện của SEC, Coinbase đã đệ trình một phản hồi dài 177 trang với các lập luận chi tiết chống lại các yêu cầu của vụ kiện, chẳng hạn như việc SEC thiếu quyền tài phán thích hợp. 

Một trong những lập luận chung trong phản hồi của Coinbase đơn giản là chỉ Quốc hội mới có thể quyết định cách điều chỉnh tiền điện tử. Theo Coinbase, “Tài sản kỹ thuật số là một ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la có khả năng tác động đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế Hoa Kỳ. Liệu ngành công nghiệp mới đang phát triển này có nên được quản lý hay không, bằng cách nào và bởi ai liên quan đến một vấn đề lớn chưa được giải quyết trong chính sách của chính phủ.” .”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr