Ngân hàng Silvergate đồng ý với lệnh của Fed, sẽ đệ trình kế hoạch tự thanh lý trong vòng 10 ngày

Theo ForesightNews, ngân hàng thân thiện với tiền điện tử SilvergateBank đã đồng ý với lệnh của Cục Dự trữ Liên bang và sẽ đệ trình kế hoạch tự thanh lý cho cơ quan quản lý tài chính California trong vòng 10 ngày. ForesightNews đã báo cáo trước đó rằng vào tháng 3, Ngân hàng Silvergate tuyên bố rằng họ sẽ dần dần kết thúc hoạt động một cách có trật tự theo các thủ tục pháp lý hiện hành và thanh lý tự nguyện, bao gồm hoàn trả đầy đủ tất cả các khoản tiền gửi, đồng thời cũng đang xem xét cách tốt nhất để giải quyết khiếu nại và bảo vệ giá trị còn lại của tài sản, bao gồm bí quyết và tài sản thuế. Ngoài quyết định của SilvergateBank về việc ngừng SilvergateExchangeNetwork (SEN), tất cả các dịch vụ liên quan đến tiền gửi khác vẫn hoạt động trong thời gian thanh lý công ty.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights