Có sự khác biệt rõ ràng về giá trong SEI đa nền tảng và Upbit tạm thời báo cáo 0,52 USDT

Theo tin tức ngày 16 tháng 8, dữ liệu của CoinGecko cho thấy Sei (SEI) có sự chênh lệch giá đáng kể trên nhiều nền tảng, hiện tại nền tảng Upbit tạm báo 0,52USDT, nền Bithumb tạm báo 0,49USDT, nền Bitfinex tạm báo 0,42USDT và Nền tảng Coinbase tạm báo 0,31USDT, Binance và các nền tảng khác có giá dao động từ 0,22-0,29USDT.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights