Chuyên gia pháp lý cho rằng cơ quan pháp luật nên để các nền tảng phi tập trung hoạt động

Chuyên gia pháp lý Ahmed Ghappour cho rằng các cơ quan thực thi pháp lý không nên can thiệp sau vào các nền tảng mang đến sự phi tập trung như Tornado Cash. Ông cho rằng nên cân bằng lợi ích của các cơ quan quản lý và những người muốn quyền riêng tư để cùng nhau phát triển Web3.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr