Citrea Ra Mắt Public Devnet Cho Nhà Phát Triển Và Người Dùng

Citrea, giao thức Bitcoin ZK Rollup, đã ra mắt Public Devnet (mạng phát triển công cộng) dành cho các nhà phát triển và người dùng. Đây là một cột mốc quan trọng cho dự án, vì nó đánh dấu sự khởi đầu của quá trình thử nghiệm và phát triển công khai.

Public Devnet cho phép các nhà phát triển bắt đầu xây dựng ứng dụng trên Citrea và người dùng có thể trải nghiệm các lợi ích của ZK Rollups, chẳng hạn như giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn và riêng tư hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr