EigenLayer TVL giảm xuống dưới 18,7 tỷ USD

Dữ liệu DefiLlama cho thấy thỏa thuận reStake Ethereum EigenLayer TVL đã giảm xuống dưới 18,7 tỷ USD và hiện ở mức 18,698 tỷ USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr