Fed’s Kashkari: Chúng tôi có thể cần tăng lãi suất trên 6%, nhưng chúng tôi chưa chắc chắn

Jinse Finance đưa tin Fed Kashkari cho biết: Fed phải tiếp tục chống lạm phát, và lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ dường như đã ăn sâu vào gốc rễ. Chúng ta sẽ không thể bảo vệ nền kinh tế khỏi vỡ nợ. Dự báo kinh tế trước đây của tôi ủng hộ việc tăng lãi suất trên 5-5,125%. Chúng ta có thể cần tăng lãi suất trên 6%, nhưng chưa chắc chắn. Hiện tại không thể đánh giá quyết định lãi suất nào sẽ được đưa ra vào tháng Sáu. Rất khó quyết định tăng hay tạm dừng lãi suất tại cuộc họp tháng 6.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr