Hai cựu đại diện của Hoa Kỳ lãnh đạo nhóm chính sách Bitcoin mới

Jinse Finance báo cáo rằng hai cựu nghị sĩ Hoa Kỳ đang trở lại Washington để dẫn đầu một nỗ lực phi đảng phái nhằm thúc đẩy lợi ích của Bitcoin. Cựu đại diện Tim Ryan của Ohio và David McIntosh của Indiana sẽ chủ trì BPI Action, một nỗ lực liên kết với Viện chính sách Bitcoin để giáo dục các nhà hoạch định chính sách và công chúng về lợi ích kinh tế và xã hội của Bitcoin và các đổi mới kỹ thuật số khác. Nhóm sẽ xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh về chính sách Bitcoin ở Washington vào thứ Tư. 

BPI Action sẽ tham gia cùng các tổ chức tiền điện tử khác đã có mặt ở Washington, bao gồm Hiệp hội Blockchain và Quỹ Giáo dục DeFi, tổ chức vừa ký kết thành viên thứ 107. Viện Chính sách Bitcoin hỗ trợ nghiên cứu học thuật về Bitcoin và các “mạng lưới tiền tệ mới nổi” khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr