Chuỗi Shentu : Cộng đồng đã bỏ phiếu phê duyệt Đề án liên quan đến nâng cấp Shentu v2.10.0

Nền tảng bảo mật blockchain Shentu Chain đã đăng trên nền tảng xã hội rằng cộng đồng đã bỏ phiếu phê duyệt Đề án liên quan đến nâng cấp Shentu v2.10.0. Được biết, nâng cấp lần sẽ triển khai nhị phân v2.10.0 mới trên mạng chính Shentu , sẽ xảy ra ở Block Height 18.737.000.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr